Privacy policy 

Uw privacy is van groot belang voor Smart Talent Grid. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Smart Talent Grid, stemt u er mee in dat wij uw gegevens verwerken. In deze privacy policy leggen wij uit wat we met uw gegevens doen en welke gegevens wij van u verzamelen. 

Smart Talent Grid B.V. is de entiteit die uw gegevens verwerkt. 

Wij leven de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van uw privacy na. Wij beveiligen uw gegevens door middel van de modernste technieken. Bovendien slaan wij uw gegevens alleen op op servers die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden. Tot de Europese Economische Ruimte behoren de EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Al deze landen hebben streven hetzelfde niveau van privacybescherming na. Uw gegevens zijn veilig bij ons. 

Waarom Smart Talent Grid gegevens verzamelt
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en in dat kader talent, scholen en werkgevers met elkaar in contact te brengen.

Welke gegevens Smart Talent Grid verzamelt 
Voor onze dienstverlening verzamelen wij verschillende basisgegevens van u zoals naam (e-mailadres), geboortedatum, nationaliteit en telefoonnummer. Daarnaast verzamelen wij ook meer uitgebreide gegevens over uw opleiding en werkervaring. 

Wij verzamelen deze gegevens op het moment dat u deze gegevens aan ons verstrekt.  

Hoe Smart Talent Grid de gegevens gebruikt 
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze dienstverlening. In uw account wordt onder meer uw (e-mail)adres, naam, geboortedatum, telefoonnummer en cv opgeslagen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden buiten ons platform. 

Wij kunnen wel derden inschakelen om ons te helpen bij de levering van onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van onze websites, het uitvoeren van analyses en voor het uitvoeren van online betalingen. Deze derden hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat strikt noodzakelijk is. Deze derden mogen uw gegevens niet verder openbaar maken of voor andere doeleinden gebruiken. 

Wanneer wij op basis van een wettelijke plicht worden gedwongen uw gegevens te delen, proberen wij u hiervan op de hoogte te stellen. 

Uw persoonlijke gegevens beheren en wijzingen
Wij slaan uw gegevens alleen op voor zover dat nodig is om u onze producten en diensten te kunnen aanbieden en leveren.  In uw inlogaccount staan uw gegevens. Als er iets niet klopt, kunt u contact opnemen met ons opnemen via info@smarttalentgrid.nl   

Wijzigen en contact
Deze privacy policy kan worden gewijzigd. Wij zullen alle wijzigen op de webpagina kenbaar maken. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn zorgen wij voor een meer opvallende kennisgeving. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien u na de wijziging van deze privacy policy onze dienstverlening blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt met de gewijzigde privacy policy. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Smart Talent Grid op 088-0354901 of via mail op info@smarttalentgrid.nl